Naverok

  Pêşgotin  
  Beş 1  
  Amadekariya Rêwîtiyê  
  Rûbirûbûna Bi Astengiyan Re  
1. Rastiyê Bikire  
2. Ji Heqê Astengiyan Derketin  
3. Hat Guhertin An Hat Parastin?  
4. Zanist Û Pirtûka Pîroz  
5. Îmzeya Xweda  
6. Şahidiya Hevgirtî  
7. Bingeh  
  Beş 2  
  Rêwîtî  
  Vedîtina Tişta Ku Nayê Zanîn  
8. Xweda Yekî Çawa Ye?  
9. Tu Kes Naşibe Wî  
10. Aferîdeyekî Taybet  
11. Destpêka A Xerab  
12. Zagona Guneh Û Mirinê  
13. Dilovanî Û Edalet  
14. Lanet  
15. Aciziya Duhêl  
16. Ezbeta Jinekê  
17. Dibe Ku Ev Kes Kî Be?  
18. Pêşnûmaya Bêdawî Ya Xweda  
19. Zagona Qurbanê  
20. Qurbaneke Girîng  
21. Xwîna Ku Bêtir Dirije  
22. Berx  
23. Pêkhatina Nivîsên Pîroz  
24. Hemû Hat Dayîn  
25. Mirin Têkçû  
26. Dîndarî Û Dûrmayîna Ji Xwedê  
  Beş 3  
  Dawiya Rêwîtiyê  
  Berovajîkirina Lanetê  
27. Qonax 1: Bernameya Xweda Ya Berî Ya Niha  
28. Qonax 2: Bernameya Xweda Ya Niha  
29. Qonax 3: Bernameya Xweda Ya Bê  
30. Beşên Ku Ji Bihuşta Dahatûyê Hatine  
  Nîşandan  
  Gotina Dawî  
  Têbinî