Misir'dan Çikişin Kendine Özgü Öğretişleri

Sade Bir Yorum Olarak

Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih’tedir.”
Koloseliler 2:17

Yazan

Edward Dennett

1889

G. Morrısh
114 Camberwell Road, London, England
Bıllıng And Sons Ltd.

Tarafından Büyük Britanya’da Hazırlandı Ve Basıldı, Guılford And Esher

İÇERİK
Bölüm    
1. Mısır’daki İsrail Mısır’dan Çıkış 1
2. Musa’nın Doğumu Mısır’dan Çıkış 2
3. Musa’nın Görevi Mısır’dan Çıkış 3-4
4. Firavun’a Verilen İlk Mesaj Mısır’dan Çıkış 5-6
5. Mısır’ın Üzerine Gelen Yargılar Mısır’dan Çıkış 7-11
6. Fısıh Kuzusu Mısır’dan Çıkış 12
7. Tanrı’nın Talep Ettikleri Mısır’dan Çıkış 13
8. Halkının Kurtarıcısı Olarak Tanrı Mısır’dan Çıkış 14
9. Kurtarılış Şarkısı Mısır’dan Çıkış 15: 1-21
10. Mara Ve Elim Mısır’dan Çıkış 15: 22-27
11. Man Mısır’dan Çıkış 16
12. Refidim Ve Amalek Mısır’dan Çıkış 17
13. Bin Yıllık Döneme Ait Bereket Mısır’dan Çıkış 18
14. Sina Mısır’dan Çıkış 19-20
15. Yargılar Mısır’dan Çıkış 21-23
16. Antlaşmanın Onaylanması Mısır’dan Çıkış 24
17. Buluşma Çadırı Mısır’dan Çıkış 25:1-9
18. Bağışlanma Kapağı Olan Antlaşma Sandığı Mısır’dan Çıkış 25:10-22
19. Üzerinde Ekmek Sunulan Masa Mısır’dan Çıkış 25:23-30
20. Saf Altından Kandillik Mısır’dan Çıkış 25:31-40
21. Buluşma Çadırı’nın (Tanrı’nın Konutu’nun) Perdeleri Mısır’dan Çıkış 26:1-14
22. Buluşma Çadırının Çerçeveleri Mısır’dan Çıkış 26:15-30
23. Özenle Dokunmuş Perde Mısır’dan Çıkış 26:31-37
24. Tunç İle Kaplı Sunak Mısır’dan Çıkış 27:1-8
25. Buluşma Çadırı’nın Avlusu Mısır’dan Çıkış 27:9-19
26. Kahinlik Mısır’dan Çıkış 28
27. Kahinlerin Atanması Mısır’dan Çıkış 29:1-35
28 Sürekli Sunulan Yakmalık Sunu Mısır’dan Çıkış 29:38-46
29. Buhur Sunağı Mısır’dan Çıkış 30:1-10
30. Kefaret Bedeli Mısır’dan Çıkış 30:11-16
31. Yıkanma Kazanı Mısır’dan Çıkış 30:17-21
32. Kutsal Mesh Yağı Ve Güzel Kokulu Baharatlar Mısır’dan Çıkış 30:22.38
33. Buyrulan Hizmetin Yapılabilmesi İçin Verilen Yetenekler Mısır’dan Çıkış 31
34. İnanç Değiştirme, Arabuluculuk Ve Yenileme Mısır’dan Çıkış 32-34
35. Adanmışlık Ve İtaat Mısır’dan Çıkış 35-40

Önsöz Niteliğinde

Okuyacağınız bölümler çok sade ve saf bir şekilde açıklandı. Buluşma Çadırı ve onun kutsal kapları ile ilgili konular hakkındaki yazılar, resimler eklenerek süslenseler idi, konu daha çekici hale getirilmiş olabilirdi. Ancak her şeye rağmen yine de, genç ya da öğrenci okuyucu için eğitim açısından bakıldığında değer taşıma olasılığına sahip olmalarına rağmen, bu resimli sunumların ruhsal öğretişin kavranmasına yardımcı olmaktan çok buna gerçekten engel olup olmadıkları sorgulanabilir. Şimdi artık perde yırtılmış olduğu ve imanlılar Mesih’in değerli kanı sayesinde en kutsal yere, Tanrı’nın yüce huzuruna girebildikleri için, Buluşma Çadırı’nın anlamı, Mesih’te gerçekleşen her şeyin ışığı aracılığı ile Buluşma Çadırı’na geriye dönüp bakıldığı zaman en iyi şekilde anlaşılır. Çünkü O, yalnızca O, bu kutsal gizemlerin kilidini açacak tek anahtardır. Tek bir sözcük ile belirtecek olur isek, Buluşma Çadırı’nı açıklayan Mesih’tir, Buluşma Çadırı Mesih’i açıklamaz. Buluşma Çadırı aslında, gösterilen bir örnek değildir, meydana geleceği önceden ima edilen bir olaydır, ve yalnızca “o zamanki dönem için var olan bir figürdür”, “Kutsal Ruh bununla çadırın ilk bölmesi durdukça, kutsal yere giden yolun henüz açıkça gösterilmediğini belirtiyor.” (İbraniler 9:8) Bu nedenle, bu sayfaların dikkatle okunması sonucunda, Tanrı’nın bereketi aracılığı ile yazar, okuyucunun Mesih’in kişiliğinin güzelliklerinin ve üstünlüklerinin daha fazlasını keşfetmesini ve O’nun işinin doğasını ve yetkinliğini daha iyi anlamasını umut eder ve bunun için dua eder. Yazarın dileği, okuyucunun, tüm bunlar sonucunda imanlının getirildiği kutsanmış ayrıcalık ve lütuf konumunun farkına varmasıdır.

Edward Dennett
Londra, İngiltere
1882