Romalılar’a Mektuplar

Hakkında

DERSLER

Yazan:

H. A. Ironside

Roma Kolezyum
Roma Kolezyum

ÖNSÖZ

Mevcut olan bu kitap Romalılar’a Mektup Hakkındaki Derslerin Notlarını içerir; ana hatları açısından Chicago Illinois’deki Moody Kutsal Kitap Enstitüsü, Dallas’taki Müjdeci Teoloji Koleji ve son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yapılan çeşitli Kutsal Kitap Konferanslarında bulunan öğrencilere öğretilen içeriği kapsar.

Bu Notlar, onları işitmiş olan pek çok kişinin gayretli çevirileri sayesinde basılı şekli ile gönderilmiştir. Ve konuşulan söz aracılığı ile ulaşılamayan pek çok kişinin bereketlenmesi amacı ile Tanrı tarafından kullanılacakları beklentisi içinde gönderilmişlerdir.

Yazar, kendisinden önce aynı konuda çalışmalar yapmış olan yazar ve konuşmacılara büyük teşekkür borcu olduğunun fazlası ile farkındadır. Orijinallik konusunda hiç bir iddiada bulunulmaz. Bu Notlar Tanrı’nın –herhangi bir öğretmenin değil - gerçeğidir. Ve böyle oldukları için O’nun yüceliği için O’nun ilgisine teslim edilmişlerdir.

H. A. IRONSIDE
30 Haziran, 1927

İÇERİK
  PARÇA I. ÖĞRETİYE AİT, Bölümler 1-8:  
  Müjde’de açıklanan Tanrı Doğruluğu  
DERS   Sayfa
I Konu ve Analiz  
II Selam Göndermeler ve Giriş  
III Müjde’ye Duyulan İhtiyaç  
IV Günahlarımıza İlişkin Müjde  
V İçimizde Konut Kurmuş Günaha İlişkin Müjde  
VI Lütfun Zaferi  
PARÇA II. TANRISAL TAKDİRE AİT, Bölümler 9-11:
Tanrı’nın Takdirine ait Yolları ile Uyumlu Kılınmış Tanrı Doğruluğu
VII Tanrı’nın Geçmişte İsrail’e Seçici Lütfu ile Davranışları  
VIII Tanrı’nın Hali Hazırda İsrail’e Yöneten Disiplin ile Davranışları  
IX Tanrı’nın Gelecekte Peygamberlik Bildiren Kutsal Yazıların Yerine Getirilmesi Konusunda İsrail’e Davranışları  
PARÇA III. UYGULAMAYA AİT, Bölümler 12-16:
İmanlıda Uygulamalı Doğruluk Üreten Tanrısal Doğruluk
X İmanlının Diğer İmanlı Kardeşleri ve Dünyaya ait İnsanlar ile İlişkisindeki Yürüyüşü  
XI İmanlının Yönetim ve Toplum ile İlişkisi Hakkında Tanrı’nın İsteği