Rab İsa’nın Tanrısal Mutluluk
Hakkındaki Sözleri Üzerinde Düşünmek

Matta 5: 1-16.

Andrew Miller

Not:

Eğer Tanrısal Mutluluk hakkındaki sözler bize Kurtarıcımızın karakterinin temel özelliklerini sunuyor ve bu sözlerin bunun sonucunda her Hıristiyan’ı tanımlamaları gerekiyor ise, Romalılar kitabının on ikinci bölümü, çevremizde bulunan herkese sabırlı, lütufkar ve sevecen hizmetin pek çok uzantısı içinde aynı tanrısal yaşamı sunar. “Yeni ve eski Şeyler” in yeniden basımı olan aşağıdaki sayfalar, şimdi okuyucu için daha kolaylaştırılmış bir biçimde sunuldu. Bizden, kutsal olmaları nedeni ile buradaki konuları dua ederek incelememizin talep edildiği kesindir. Geniş kapsamlı broşür ya da küçük-kitap edebiyatımızda, Tanrı sözünün bu kısımlarının her biri üzerinde tek bir sayfanın mevcut olduğundan haberdar değiliz. Şimdi bu Tanrısal Mutluluk hakkındaki sözlerin Tanrının Kendi yüceliği ve pek çok canın bereketi için Rab tarafından bereketlenmesini ve O’nun bu düşüncelere eşlik etmesini diliyoruz.

Andrew Miller

Londra, Ocak, 1878.