Efeslilere Mektuplar

Yazan

Hamilton Smith

Efes'teki Celsus Kütüphanesi
Efes'teki Celsus Kütüphanesi
  İçerik  
1. Giriş  
2. Tanrının Mesih’teki Amacı Efesliler 1
3. Tanrının Amacını Gerçekleştirirken Yaptığı İş Efesliler 2
4. Tanrının Amacını Bildirme Şekli Efesliler 3
5. İmanlının Topluluktaki Yürüyüşü Efesliler 4:1-16
6. Rabbi İkrar Eden İmanlının Yürüyüşü Efesliler 4:17-32
7. İmanlının Tanrının Çocuğu Olarak Yürüyüşü Efesliler 5:1-21
8. İmanlının doğal İlişkilerindeki Yürüyüşü Efesliler 5:22-6:9
9. Çatışma Efesliler 6:10-20

1

Giriş

Kutsal Rabbin Kendisini lütuf aracılığı ile dünyadaki günahkarlara açıklamış olması çok yüce bir iyiliktir. Ama O bundan daha fazlasını yapmıştır, çünkü sevgi yüreğinin derinliğindeki tüm gizli planlarını da imanlılara göstermiştir.

Tanrının bu açıklamalarında yer alan bereketleri öğrenmek için Pavlus’un Efeslilere yazdığı mektuba bakmamız gerekiyor, çünkü orada Tanrının esin yolu ile yazdırdığı açıklamalarını okuyabiliriz: Bu açıklama ve planlar Mesih’in yüceliği ve Onun yüceliğini paylaşmak için belirlenmiş olanların bereketleri ile ilgilidir.

Burada anlamamız gereken en önemli nokta şudur: Tanrının tüm insanlara kurtuluş getiren lütfu kadar imanlılar için olan isteği hakkında da açıklama yapılmıştır. Genelde bizler, Onun yüreğindeki planlardan çok bizi kurtaran lütfunu daha iyi biliriz. Tanrının kurtaran lütfu günahkarlar olarak konumumuz değiştirir ve başlangıcımız ihtiyacımızı karşılayan bu gerçek ile olmalıdır. Ama Tanrının planları bize şunu açıklar: Tanrı, bu planlarını Kendi yüreğinin tatmin olması için amaçlamıştır. Tanrının kurtaran lütfu ve Tanrının planları, birbirinden farklı bereketler olmasına rağmen yine de birbirinden ayrılmazlar. Çünkü canlarımızı kurtaran lütuf bizi, Tanrının yüreğini tatmin eden yüceliğe doğru götürmektedir.

Tanrı yüreğinin planları ilgili açıklamada Hristiyanlığın gerçek ve göksel karakterinin farkına varırız. Ve kilisenin yeryüzünde şekil almış olmasına ve zaman içinden geçiyor olmasına rağmen, göğe ait olduğunu ve sonsuzlukta ve sonsuzluk için amaçlanmış olduğunu öğreniriz.

Efesliler 1.bölüm bize, Tanrının Mesih ile ilgili sonsuz planlarını ve Onun kilisesinin sonsuzluktaki görüntüsünü açıklar.

Efesliler 2.bölüm, zaman içinde yer alan kilisenin Tanrının sonsuzluk ile ilgili planları açısından oluşturulması için Tanrının yollarının neler olduğunu sunar.

Efesliler 3.bölüm, kilise ile ilgili gerçeğin duyurulması ile bağlantılı olarak Elçi Pavlus’a verilen özel hizmeti anlatır.

Efesliler 4-6.bölümler, mektubun uygulamalı kısmını oluştururlar; bu kısımda imanlılara Tanrının planları hakkında bilgi verilir ve zaman içinden geçer iken bu gerçekler ile uyum içinde yürümeleri için öğüt verilir. Eğer Tanrı, kutsallarında sergilediği lütfunun sonsuzluk boyunca sergilenmesini planlamış ise tek arzusu şu olmalıdır; kilise topluluğu zaman içinde şekil alır iken Onun lütfuna, sevgisine ve kutsallığına tanıklık etmelidir.