CÜZAMLININ YASASI

Levililer 13, 14

George Christopher Willis

Cüzamlının Yasası
İçerik
Bölüm   Sayfa
  Önsöz  
  Giriş  
Kısım 1
Cüzamlı ve Çektiği Azap
1. Cüzam Belası  
2. Tepeden Tırnağa Tüm Bedeni Kaplamışsa  
3. “Tamamen Kirli”  
4. “Kirli! Kirli!”  
Kısım 2
Temizlenen Cüzamlı
5. Tanrı’nın Temizleme Şekli  
6. Canlı ve Temiz İki Kuş  
7. Yıkanmış ve Traş Edilmiş  
8. Çadırının Dışında  
9. Daha Fazla Yıkanma ve Traş Olma  
10. Sekizinci Gün  
11. Suç Sunusunun Kuzusu  
12. Bir Log  Zeytinyağı  
13. Hali Hazırdaki Uygulamam  
14. Bittim, Bittim, Vay Halime!  

“Gidin …. Gittiğiniz her yerde duyurun … Cüzamlıları temiz kılın. Matta 10:6,7,8

“Gidin, bildirin ve gösterin … cüzamlılar temiz kılınıyor.” Matta 11:4,5

“Bazılarınız böyle idiniz; ama yıkandınız ve kutsal kılındınız.
Rab İsa Mesih adı ile ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığı ile aklandınız.” 1.Korintliler 6:11

Önsöz

“Deri Hastalıkları Yasasını” hem en küçük bir düzenlemeye bile gerek duymadan hem de büyük bir ilgi ile okudum. En çok hoşuma giden şey ise yazarın, hastalığın kendisi ile ilgili ayrıntıya girmemiş olması idi. Burada, Kutsal Yazıların bile yazardan farklı davrandıklarına dikkat etmek ilgi çekicidir. Günah nasıl günah ise aynı şekilde cüzam da cüzamdır. Değişik türlerde ve tekrar eden eylemlerdeki günah nedeni ile Tanrının önünde yalnızca suçlu değiliz ama ayrıca günahın özü yüzünden de suçluyuz. Bu neden ile cüzam hastalığının Levililer’e göre yalnızca nesnel olarak teşhis edilmesi gerekli idi. Önemli olan hastanın ne hissettiği ya da ne söylediği değil, kahinin ne gördüğü ve ne söylediği ve neyi geçerli saydığı idi. Cüzamlı hastanın içinde onu temizleyebilecek hiç bir kaynak olmadığı için temizlenmesi için gerekli olanın aynı şekilde nesnel olarak dışardan uygulanması gerekiyor idi. Derisi hasta olan kişinin ordugaha kendi isteği ile dönmesi mümkün değil idi, aynı zamanda ordugahtaki birinin isteği ile de ordugaha dönüş yapamaz idi. Hastanın ordugaha geri dönmesi kahinin titizlik ile uyguladığı Tanrı buyruğuna bağlı idi. Aynı şekilde biz günahkarlar da günahkar olduğumuzu hissettiğimiz ya da hissetmediğimiz için değil ama Tanrı, “Herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı” dediği için günahkarız. Romalılar 3:23

Bu konu ile ilgili ruhsal uyarlamada, Eski Antlaşmadaki cüzamlı ve temizlenmesi hakkındaki tanımın bize sağduyulu ve eksiksiz olarak Yeni Antlaşma ayetlerinde kanıtlandığını düşünüyorum. Burada anlatılanların hepsi bize kurtarışımız ile ilgili Tanrı gücünü yüceltir ve bize insanın kendisini kurtarması konusunda yüzde yüz yetersiz olduğunu öğretir.

Rab bu kitabı, görkemli Krallığının gelmesi için günahkarlara, Mesih olmadan hiç bir şey yapamayacaklarını göstererek bereketlesin.

Lee S. Huizenga, M.D. Shanghai, Çin, Kasım 29, 1938

Giriş

Bir Çinli kardeş bundan sonraki sayfaların Çin’de basılmasını önerdiği için, onun tavsiyelerine göre hazırlanmışlardır. Şimdi de Çince yazılara aşina olmayan, ama Çince baskının içeriğini bilmeyi arzu eden kişilere bir yardım sağlaması umudu ile İngilizce olarak hazırlandılar. Aynı zamanda bir diğer beklenti de şudur: Tanrının kilisesinin çok geniş çaplı olarak yararlanabilmesi için yardımcı olsunlar!

Çocukluklarından beri kutsal yazıları bilme ayrıcalığına sahip olmayan ve bu neden ile kutsal yazıları Hristiyan ülkelerde yetiştirilmiş olan kişilerden çok daha az bilenler için bu güzel resmi daha net hale getirmek amacı ile büyük bir çaba sarf edilmiştir. Bazı kişiler için bu durum gereksiz şekilde ayrıntılı olarak görülür ve gereksiz tekrarlara yer verildiği düşünülür. Burada aynı zamanda oldukça garip bir tarz da dikkat çekmektedir. Ancak yine de konu, tüm bu hatalara rağmen değiştirilmeden bırakılmıştır ve okurlarımıza bu sayfaların Çinli kardeşleri için yazılmış olduğunu hatırlatmakta yarar görüyor ve kendilerine uygun olmayan düşünceler konusunda sabırlı olmalarını rica ediyoruz.

Belki de örnekler ile ilgili birkaç sözcük daha eklememizde yarar var. Yazarın önerisi ile onları hazırlayan Bay Tang Chin Tsang, büyük bir zevk ile bu örnekleri hem hazırlar iken hem de hazırladıktan sonra onlardan çok şey öğrenmiş olduğunu bildirmiştir. Umut ediyoruz ki, bu resimli örnekler onların yalnızca resimli bir çocuk kitabına uygun olarak gören bazı kişiler tarafından küçümsenmezler. Her ayrıntılarının doğru olması ender olarak ümit edilir, ama onlar yine de başkalarını etkileyebilecek öneri ve fikirlere sahip olabilirler. Cüzamlı hasta için çok şey yapan adı belirtilmemiş dostun önemi, eğer onu resimlerde bu kadar sık görmemiş olsa idik büyük olasılıkla atlanırdı.

G. Christopher Willis