Daniel  Kitabı1

Ana hatların Yorumu ve Açıklaması

Yazan

Hamilton Smith

1936

  İçerik  
Giriş    
1 Sadık Kalan Kişiler  
2 Öteki Ulusların Dönemi  
3 Putperestlik  
4 İnsanın Yüceltilmesi  
5 Tanrı’ya Karşı Saygısızlık  
6 İnanç Değişikliği  
7 Dört Yaratık  
8 Koç ile Teke  
9 Dua ve İtiraf  
10 Tanrısal İletişimler için Hazırlık  
11 Mesih Karşıtı  
12 Büyük Sıkıntı  
     

Giriş

Peygamber Daniel’in kitabı, konu olarak, Kutsal Yazılar’da “öteki ulusların dönemi” (Luka 21:24) olarak adlandırılan dünya tarihi ile ilgili zamanı işler.

Yasa’nın Tekrarı 32:8 ve 9 ayetlerden şunu öğreniriz: En yüce Olan, yeryüzünü uluslar arasında böldüğü zaman, seçilmiş halkı olan İsrailoğullarını göz önünde tutmuştu. Ayrıca, Tanrı yeryüzünü ulusların merkezi olarak belirlediği İsrail aracılığı ile yönetti; çünkü bize kesin olarak şu belirtilir: İsrail’in tahtı, RABBİN tahtı idi; ve ayette şunu okuruz: “Böylece Süleyman RABBİN tahtına oturdu” (1. Tarihler 29:23).

Kralların ve İsrail halkının başarısızlığı nedeni ile öyle bir zaman geldi ki, Tanrı yeryüzünü bir merkez olarak belirlediği Siyon Dağı’ndan yönetmeye son verdi. Her şeye rağmen ikinci Mezmurdan öğrendiğimize göre, gelecek olan o günde Tanrı tekrar tüm yeryüzünü Kral olan Mesih aracılığı ile yeniden yönetecektir. Tanrı, gelecek olan o güne bakarak şöyle der: “Ben Kralımı kutsal dağım Siyon’a oturttum.” Daha sonra bize Kralın yüceliğinden ve egemenliğinin boyutlarından söz edilir. Ve O’nun krallığının yeryüzünün dört bucağını kapsayacağı belirtilir. (Mezmur 2:6-9)

Daniel kitabının konusu, şu iki olay arasında yer alan dünya tarihinin dönemi hakkındadır: İsrail’in yönetim konusunda işlevini sona erdirmesi ve bir kenara ayrılması ve Mesih’in yenilenmiş İsrail ortasında Siyon dağındaki krallığının kurulması. Bu dönem arasında kalan süreçte dünyanın yönetimi İsrail’den öteki uluslara geçer ve öteki ulusların başı olmasına son verilen İsrail ulusu öteki ulusların yönetimi altına getirilir. Bu dönemin “öteki ulusların dönemi” olarak adlandırılmasının nedeni budur. İsrail’in bir ulus olarak hala halen dağılmış bir konumda bulunduğu ve öteki uluslara bağımlı olduğu ve Mesih’in egemenlik süreceği dönemin henüz gelmediği aşikardır, öyle ki, şu anda içinde yaşamakta olduğumuz çağ hala “öteki ulusların dönemidir.”

Bu durumda doğal olarak iki büyük soru ortaya çıkar. İlki, öteki ulusların sorumluluklarına verilmiş olan bu gücü nasıl kullanacaklarıdır. İkinci soru, bu dönem sırasında öteki ulusların yönetimi altında olan Tanrı’nın eski halkının tarihi ne olacaktır ve Tanrı’nın eski halkına vermiş olduğu vaatleri, bu halk öteki ulusların yönetimi altında olmasından dolayı nasıl etkilenecektir? Bu önemli soruların yanıtının karşılığı, Daniel kitabının ana konusu olarak işlenir. Öteki ulusların dönemi sırasında Tanrı’nın yönetiminin artık yersel bir merkez açısından belirgin ve doğrudan bir yönetim olmadığını, ama göksel yönetimin gizli bir biçimi haline geldiğini öğreneceğiz. İşte bu nedenden ötürü kitabın içeriğinde Tanrı’dan dört kez göklerin Tanrısı, bir kez göklerin Kralı ve bir kez de göklerin RABBİ olarak söz edildiğini görürüz.

Tanrı her gücün üstündedir, her zaman gözle görülen olayların arasında kendi gücünü işlemeye devam eder, ancak yine de dünyanın dışarıdan görünen yönetimini yeryüzünde tamamen yeni bir yönetim biçimi altında öteki uluslara bırakır. Tanrı, “imparatorluk birliği” aracılığı ile bir yönetim sistemi bina eder. Bir zamanlar birinin dediği gibi, “Bağımsız ulusların her birinin kendi yöneticisine sahip olması” yerine Tanrı’nın Kendisi, yeryüzünün tüm uluslarını tek bir bireyin nüfuz eden yetkisine teslim edilmesini Kendi ilahi takdirine uygun olarak onaylar.” Bu durum, “öteki ulusların dönemi” sırasında uluslara verilmiş olan yönetimin karakteristik biçimidir.

Daniel, bu dönemin peygamberliğe özgü ana hatlarını verir; önde giden dört büyük ulusun güçlerinin yükselişlerini ve düşüşlerini yazar. Ayrıca öteki ulusların kendilerine verilen yönetimi Tanrı’ya ve O’nun yüceliğine önem vermek yerine kişisel yücelikleri ve itibarlarını artırmak için kullandıklarından, yönetimlerinin nasıl tamamen başarısız olacağını da gösterir. Tüm bunların yanı sıra Daniel’e şu konu da açıklanır: Öteki uluslar güçlerini Tanrı’nın eski halkına karşı muhalefet göstermek ve onlara zulmetmek için kullanacaklardır.

Daniel, son olarak, yönetim konusunda tamamıyla başarısızlığa uğramış olan öteki ulusların yargılanacaklarını ve Mesih’in egemenliğinin başlaması ve İsrail’in yenilenmesi aracılığı ile bir kenara bırakılacaklarını önceden bildirir.

Daniel kitabının içinde yaşadığımız zamanları konu alması ile ilgili gerçek, bu kitabı bir imanlı için çok ilgi çekici ve uygulama açısından önemli bir konuma getirir. Daniel’in ve arkadaşlarının sadık tutumlarından öğrenilmesi gereken yalnızca büyük ahlak derslerinin varlığı değildir, aynı zamanda kitapta yer alan peygamberlikler aracılığı ile “henüz göz ile görülmeyen konular” ile ilgili uyarı alırız. Bu uyarının içeriği şöyledir: yargıya mahkum bir dünyadan sıkıntıların ortasında iken bile Ruh’un sükuneti içinde muhafaza ediliriz.

Kitabın ana bölümleri aşağıda belirtildiği gibidir:—

  • Daniel 1 – Giriş bölümünde bize gösterilen şudur: Tanrı, İsrail’in başarısızlığına rağmen, öteki ulusların baskın olduğu dönem sırasında bile, hala eski halkından Kendisine sadık kalan kişileri korur ve Kendisi için her zaman bir tanıdık bulundurur; ayrıca bu sadık kalan kişilerde Tanrı’nın yollarına ilişkin peygamberlik ruhu ve anlayış mevcuttur:
  • Daniel 2-6 – Öteki ulusların dönemlerinin peygamberlik ile ilgili tarihinin insanlar tarafından görülen dışsal biçimi, dört büyük krallığın ahlaki özelliklerinin sunumu ve Mesih’in krallığının kurulması aracılığı ile uğrayacakları nihai yargı:
  • Daniel 7-11 – Öteki uluslara ait dört büyük krallığın Tanrı tarafından nasıl görüldükleri ve Tanrı’nın eski halkı ile olan ilişkileri ve onlara nasıl davrandıkları:
  • Daniel 12 – İsrail’deki tanrısayar ve sadık kalan kişilerin nihai olarak bereketlenmeleri ile ilgili sonuç ve peygamberlik bildirisi.

 


1 Kutsal Yazılar’dan alınan ayetler Kitabı Mukaddes Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları’nın Nisan 2009 baskısı olan Kutsal Kitap’tan alınmıştır.
Bu kitabın İngilizce orijinali 74 Granton Road, Edinburgh, EH5 3RD tarafından yayınlandı ve oradan elde edilebilir.