W. St. Clair Tisdall

İÇİNDEKİLER
  Önsöz   
BÖLÜM 1 Giriş  
BÖLÜM 2 Eski Arap İnanişlarinin Ve Adetlerinin Etkisi  
BÖLÜM 3 Sabii Ve Yahudi İnanişlarinin Ve Adetlerinin Etkisi  
BÖLÜM 4 Hiristiyanliğin Ve Hiristiyan Apokrif Kitaplarin Etkisi  
BÖLÜM 5 Kuran Ve Hadislerde Zerdüşt Unsurlari  
BÖLÜM 6 Hanifler Ve Müslümanliğin Doğuşuna Etkileri  

 

Iyi davranış ve Dengesi kötü davranış Tartı
Iyi davranış ve Dengesi kötü davranış Tartı
Araf 7:8-9 O gün tartı tam hakkiyle yapılacaktır. Artık kimin tartıları ağır basarsa, işte onlar, arzularına ereceklerdir.
Kimin de tartıları hafif gelirse, bunlar da ayetlerimize haksızlık etmeleri yüzünden, kendilerine yazık edenlerdir.
Muminun 23: 102-103 O zaman her kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar o kurtuluş bulanlardır.
Her kimin de tartılan yeğni (hafif) gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenler ve cehennemde kalacaklardır.
Karia 101: 6-9 İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
Fakat tartıları hafif gelen kimse.
O vakit onun anası Haviyedir.

ÖNSÖZ

Karşılaştırmalı Dinler araştırmacısına sunulan bu kitap, eski ve modern pek çok Doğu diniyle ilgili uzun yıllar boyunca yürütülen bir çalışmanın ürünüdür. Haham Abraham Geiger’in “Muhammet Yahudilikten Ne Aldı?” adlı çalışmasından yararlandığım IV. Bölüm’ün dışında, aynı alanda çalışmış olan başkalarına pek de şükran borcum olduğunu şu an için düşünmüyorum. Herhangi bir şükran borcum olduğunun bilincine vardığımda, bunu metinde ya da dipnotlarda açıkça belirttim.

Tarafımdan kapsamlı biçimde incelenip alıntı yapılan Antik Çağ yazıları temel alınmasaydı, İslam’ın geliştiği kaynakları araştırmanın önemi olmazdı. Bu sorumluluğu aldığımı tüm dürüstlüğümle iddia edebilirim. Üzerinde gerçekten doğru dürüst bir çalışma yapamadığım bir dil olan Çince bir iki parça dışında, hangi dilden olursa bu metinde yer alan bütün çeviriler bana aittir. Çevirilerim bazen kelimesi kelimesine olduğu için sizlere pek de hoş gelmeyecektir. Okuyucularımın savlarımın doğruluğu üzerinde gerçekte etüt edebilmeleri için tercümelerin hassas olmasına çok dikkat etmeye çalıştım. Çevrilen her bir parçanın, özgün dildeki eserlerin hangi sayfasında yer aldığını da belirttim.

Arapça isimlerde (Mekke ve Medine kentlerinin isimleri dışında), elden geldiğince birebir harflerine göre ele almaya çalıştım. Bu konuda muhakkak ki, yine de bu konunun uzmanlarından eleştiri alabileceğimi biliyorum.

Benim aynı konuda daha kısa bir çalışmam, Ya Nabi’ul İslam adıyla 1900 yılında Fars dilinde yayınlandı. Tecrübeli bir alim olan Sir W. Muir tarafından da aslında bu çalışmam üzerine uygun bir eleştiri yazısı da yazıldı 1. İslamiyet konusunu çalışan bütün öğrenciler, Muhammet ve haleflerinin tarihine dair yetkin eserlerinden ötürü ona şükran borçludur ve bu eserler şimdiye kadar Urdu diline ve Arapçaya çevrilmiştir. Sir W. Muir bu küçük kitabın İngilizce özetini de yayınlamıştır. Elinizdeki bu yapıt daha ileri bir araştırmanın sonucudur ve konunun bütünüyle bir İngilizin bakış açısıyla ele alınmasını isteyen pek çok arkadaşın çağrısı üzerine yazılmıştır. Benim konuyu önce bir Doğu dilinde, dolayısıyla Doğulu bir bakış açısıyla ele almam talebi karşılamamıştı.

W. S. C. Tisdall
T.R.
P.O. Box 330
Seven oaks,
KENT TN 13
United Kingdom


1. Nineteenth Century, Aralık 1900 sayısında.