Norman L. Geisler ve Abdul Saleeb

ÇARMIH VE HİLAL

İÇİNDEKİLER
     
İkinci (İngilizce) Baskı için Önsöz  
Giriş  
     
Bölüm 1.  
İslam’ın Temel Öğretişleri  
1. İslam’daki Tektanriciliği Anlamak  
2. İslam’in Yaratiliş Ve İnsan Hakkindaki Görüşü  
3. Peygamberler  
4. Muhammed  
5. Kuran  
6. Son Günler Ve Kurtuluş  
     
Bölüm 2.    
Bir Hristiyan’in Müslümanlar’in
Temel İnançlarina Verdiği Karşilik
 
7. Islamiyet Tektanrıcılığı Hakkında Bir Değerlendirme  
8. Muhammed Hakkında Bir Değerlendirme  
9. Kuran Hakkında Bir Değerlendirme  
     
Bölüm 3.    
Hristiyan Bakış Açısına İlişkin Bir Savunma  
10. Kutsal Kitap Hakkında Bir Savunma  
11. Mesih’in Tanrılığı Hakkında Bir Savunma  
12. Üçlü Birlik Hakkında Bir Savunma  
13. Çarmıh Aracılığıyla Kurtuluş Hakkında Bir Savunma  
     
  Ek 1: Müslüman Mezhepleri ve Akımları  
  Ek 2: Müslümanlık’ta Dini Uygulamalar  
  Ek 3: Barnabas İncili  
  Ek 4: Yeni Antlaşma’ya Karşı Yöneltilen Popüler Suçlamalar  
  Ek 5: İslam ve Şiddet  
  Ek 6: Siyah Müslümanlar  
     
  Kitapta Geçen İslami Terimler  

Teşekkürler

Bu eserin metnini daha iyi hale getirmek için emek veren herkese duyduğumuz derin takdiri ifade etmeyi arzu ediyoruz. Dr. Kameel F. Kilada ve Dr. Patrick Cate adlı iki İslam uzmanına yürekten teşekkür ederiz. Ayrıca, David Johnson, Sharon Coomer ve uzun saatlerini yazarak, referansları kontrol ederek ve ek bölümlerini oluşturarak geçiren eşlerimiz Kenna ve Barbara’ya tüm yardımları için gerçekten minnettarız.

İkinci Baskı için Önsöz

11 Eylül 2001 günü, dünyayı değiştirdi. Hristiyanlar bir nedenden dolayı İslamiyet’in dünya çapındaki meydan okumasına artık kayıtsız kalamazlar. Çarmıh ve Hilal gibi kitapların yazılmasının nedeni, bu meydan okumadır. Wall Street Journal’ın ilk sayfasında (26 Kasım 2001) kitabımız hakkında şu satırların yayınlanacağı asla aklımızın ucundan bile geçmezdi:

Dini yayınevleri, Müslümanlar’ın ordu için asker toplaması hakkında çok sayıda eserler üretmiştir. Bu eserler arasında en iyi bilinenlerden biri “Çarmıh ve Hilal”dir. İki yazar tarafından ortak yazılmıştır: Charlotte, N. C.’da Güney Müjdecilik semineri başkanı Norman Geisler ve Müslümanlık’tan Hristiyanlığa geçiş yapmış olan Abdul Saleeb. Kitap 1993’de yayınlandı ve 42.000’den fazla sayıda satıldı.

Journal’ın bu konu ile ilgili olarak belirtmeyi unuttuğu gerçek şudur: Satılan kitap adedinin yarısından fazlası 11 Eylül’den sonraki ilk iki ay içinde satıldı; tarih koyma konusunda hükümsüz kalan bir adım. Aslında ikiz kuleler yıkılmadan önce kitabın satışı son derece düşüktü. 11 Eylül’den önce, İslam’ın Hristi­yanlığı tehdit etme oranı çok azdı. Bu durumu anlamak kolaydır, çünkü Hristiyanlık, Komünist ve Hümanist tehdidinden yeni kurtulmuştu ve Yeni Çağ akımının tehdidi altındaydı. Amerikalı Hristiyanlar bir başka tehdide maruz kalmaya hazırlıklı değillerdi.

Bugün ise gel-git akışı yön değiştirmiştir. Kuran satışları yükselmektedir. Ancak bunun nedeni, Müslümanlar’ın daha adanmış kişiler haline gelmeleri ya da New York Ticaret Merkezi’ni havadan bombalayan teröristlerin eyleminden dolayı İslamiyet’e geçen kişilerin sayılarının dramatik bir şekilde artması değildir. Aksine, Müslüman olmayan kişilerin aniden, milyonlarca radikal Müslüman’ın benimsediği İslam dininin yalnızca Hristiyan­lığa karşı değil, genel olarak inanç özgürlüğüne ve biz Amerikalıların yaşam biçimine karşı gerçek bir tehdit haline dönüştüğünün farkına varmalarıdır.

Bu son olayların etkileri nedeni ile kitabımızın çok rağbet görmesi üzerine kitabı yeniden gözden geçirdik. Tüm metin üzerinde güncelleştirme, ekler ve yenilemeler yapma gibi değişiklikler gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, “İslam ve Şiddet” hakkında yepyeni bir Ek ilave edilerek Cihat ile ilgili kısım üzerinde düşünülerek genişletildi. Aynı zamanda, İslam’a verilen Hristiyan yanıtını güçlendirmek için önemli yerlere yeni malzeme ekleme fırsatını da değerlendirdik.

Tarihte gerçekleşmiş diğer savaşlarda olduğu gibi, kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu inanıyoruz. Gerçek savaş silahlar ile değil, sözcükler ile kazanılır.

İslamiyet bugün, bir milyarın üstündeki inananı ile dünya üzerindeki ikinci en büyük dindir. Bu durumda, yeryüzünde yaşayan her beş kişiden birinin Müslüman olduğunu görüyoruz. İslamiyet, aynı zamanda şimdi dünya üzerinde en hızlı büyüyen din olmakla bilinmektedir. Bu ve son olaylar, kutsallara ilk ve son kez emanet edilen İman’ı (Yahuda 3) savunma çabalarımıza yeniden odaklanmamızı gerekli kılmaktadır. Thomas Aquinas nasıl on üçüncü yüzyılda (Summa contra Gentiles adlı eseri ile) tarih tarafından İslam’ı yanıtlaması ile anılıyorsa, aynı şekilde bizler de Hristiyanlığı yok etmek için çaba gösteren militan Müslümanlar’a engel olmak üzere çabalarımızı yenilemek zorundayız. Yeniden gözden geçirilmiş bu kitap sizlere, sözü edilen yönde ilerleyecek çabaların alçakgönüllü bir başlangıcı olarak sunulmaktadır.

GDK yayın no: 113
KİTAP: Çarmıh ve Hilal
Orİjİnal Adı: Answering Islam
yazar: Norman L. Geisler ve Abdul Saleeb
ÇEVİRİ: Leyla Güleç
ISBN: 978-605-5739-50-8
Sertifika No: 16231

© Copyright 1993, 2002: Norman L. Geisler

Çarmıh ve HilalÇarmıh ve Hilal

Gerçeğe Doğru

© Gerçeğe Doğru Kitapları
Davutpaşa Cad. Emintaş
Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87
Topkapı, İstanbul - Türkiye
Tel. & Fax: (0212) 567 89 92-93
E-mail: gdksiparis@yahoo.com
www.gercegedogru.net

Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 89 92
Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87 Topkapı, İstanbul
1. Baskı: Şubat 2011

Her hakkı saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmadan bu yayının herhangi bir biçimde –elektronik, fotokopi, kayıt vs.– basılıp çoğaltılması yasaktır.