23 Ekim

“Kutsal Ruh kendiliğinden konuşmayacak.
Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.
O, Beni yüceltecek. Çünkü Benim olandan alıp size bildirecek.” (Yuhanna 16:13b,14)

Rab İsa Kutsal Ruh’un kendiliğinden konuşmayacağını söylediği zaman, Ruh’un O’ndan hiç bir şekilde söz etmeyeceğini kastetmedi. Aksine burada vurgulanan düşünce, Kutsal Ruh’un kendi yetkisine dayanarak ya da Baba Tanrıdan bağımsız olarak konuşmayacağıdır. Bu düşünce, ayette yer alan şu düşünce ile ortaya konur: “Yalnız duyduklarını söyleyecek.” New American Standard Bible bu ayeti şöyle tercüme etmiştir: “O, kendi inisiyatifi ile konuşmayacak.”

Ama bunları söyledikten sonra eklememiz gereken şudur: Kutsal Ruh genellikle Kendisi hakkında konuşmaz. O’nun hizmetinin en önemli niteliklerinden biri Mesih’i yüceltmektir. İsa bu konuda şöyle dedi: “O, Beni yüceltecek, çünkü benim olandan alıp size bildirecek.”

Bunun anlamı şudur: Rab İsa’yı yücelten bir hizmetten söz edildiğini duyduğumuz zaman, o hizmetin ruh tarafından esinlendiğinden emin olabiliriz. Öte yandan, Rabbi değil de konuşan kişiyi yücelten mesajlar işittiğimiz zaman, Kutsal Ruh’un kederlendiğinden emin olabiliriz. Kutsal Ruh aynı anda hem bir insanın yüceliğine hem de Rab İsa’nın yüceliğine tanıklık edemez.

“En ruhsal öğretiş, her zaman Mesih’in tam ve sürekli olarak sunulması aracılığı ile karakterize edilecektir. Bu tür bir öğretişin yükünü her zaman Kutsal Ruh şekillendirir. Kutsal Ruh İsa’dan başka hiç bir şeyin üzerinde durmaz; yalnızca O’ndan söz etmekten hoşlanır. O’nun işlerini ve üstünlüklerini dile getirmekten zevk alır. Bu nedenle, bir insan Tanrının Ruhunun gücü aracılığıyla hizmet ettiği zaman, hizmetinde her zaman ön planda söz edeceği Mesih olacaktır. Bu tür bir hizmette insan mantığı ve düşüncesi için çok ama çok az yer ayrılmış olur. Ruh’un tek konusu, Mesih’e her zaman ön planda yer vermek olacaktır.” (C.H. Mackintosh)

Bu  bağlamda müjde duyuran dünyanın yeniden gözden geçirmesi gereken şeyler olacaktır: akademik başarı ve teolojik onurların müsrif beyanları aracılığı ile konuşmacıların sunulmasındaki uygulama. Bir insanı göklere çıkartarak övmek ve sonra ondan Kutsal Ruhun gücü ile vaaz etmesini beklemek gerçekçiliğe uyan bir beklenti değildir.

Yazılı hizmet ile ilgili önemli bir deneme şudur: bu yazılı hizmet Rab İsa’yı yüceltiyor mu, yüceltmiyor mu? Ben, Kutsal Ruh’un işi ve Kişiliği ile ilgili okuduğum bir kitap hatırlıyorum. Önce, bu kitabın garip olduğunu düşündüm, çünkü kitabın yazarı Mesih’in ahlak üstünlüklerinden çok Kutsal Ruh hakkında daha çok şey yazıyor gibi idi. Sonra farkına vardım ki, bu kitap, Ruh’un Kişiliğine ve işine ilişkin gerçek olan görüşü sunmakta idi.

Jim Elliot günlüğünde şu sözleri yazdı: “Eğer insanlar Kutsal Ruh ile dolu olsalar idi, o zaman Kutsal Ruh hakkında değil, Kutsal Ruh’un açıklamak üzere gelmiş olduğu Kişi ile ilgili kitaplar yazarlardı. Mesih ile ilgilenmek, Ruh’un doluluğu değil, Tanrının objesidir.”